Українською | English
usaid banner

Editorial Board

 

Surgery of Ukraine

Ukrainian scientific and practical specialized journal

 

Руберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. Головний редактор

Editor

Honored Doctor of Ukraine, Laureate of State prize of Ukraine in science and technology, Head of Department of surgery No.4 of Bogomolets National Medical University, Head of City Research Center of Surgery on the basis of the Oleksandriivska Central City Clinical Hospital of Kyiv, President of the Association of Cardiologists, Vascular and Cardiac surgeons in Kyiv, President of the Association of Surgeons-hepatologists of Ukraine, member of European Association of Surgeons, member of Board of European Association of Vascular Surgeons, Doctor of Medical Sciences, Professor

Volodymyr Mishalov

 

Editorial board

Bezrodnyi B. H. (Kyiv)
Bilianskyi L. S. (Kyiv)
Bereznytskyi Ya. S. (Dnipro)
Biliaieva O. O. (Kyiv)
Boiko V. V. (Kharkiv)
Bondariev R. V. (Kyiv)
Burka A. O. (Kyiv)
Velihotskyi M. M. (Kharkiv)
Hetman V. H. (Kyiv)
Hrubnik V. V. (Odesa)
Guk I. I. (Austria)
Danylov O. A. (Kyiv)
Datsenko B. M. (Kharkiv)
Dronov O. I. (Kyiv)
Zaporozhchenko B. S. (Odesa)
Zakharash M. P. (Kyiv)
Ioffe O. Yu. (Kyiv)
Kobza I. I. (Lviv)
Kozynets H. P. (Kyiv)
Kopchak V. M. (Kyiv)
Kotenko O. H. (Kyiv)
Kryvchenia D. Yu. (Kyiv)
Kulyk L. V. (Lviv)
Levytskyi A. F. (Kyiv)
Lihonenko O. V. (Poltava)
Lupaltsov B. I. (Kharkiv)
Lurin I. A. (Kyiv)
Makarov A. V. (Kyiv)
Mamchych V. I. (Kyiv)
Markulan L. Yu. (Kyiv)
Naumenko O. M. (Kyiv)
Nychytailo M. Yu. (Kyiv)
Radzikhovskyi A. P. (Kyiv)
Rusyn B. I. (Uzhhorod)
Skyba V. V. (Kyiv)
Sokur P. P. (Kyiv)
Usenko A. Yu. (Kyiv)
Feleshtynskyi Ya. P. (Kyiv)
Fomin P. D. (Kyiv)
Khrapach V. V. (Kyiv)
Tsema Ye. V. (Kyiv)
Cherniak V. A. (Kyiv)

 

Secretaries

Головний редактор

Yosypenko M. O. (Kyiv)
(surgeryukraine@ukr.net)

Головний редактор

Koval B. M. (Kyiv)
(ukraine.surgery@gmail.com)

Current Issue Highlights

№4(64) // 2017

Cover preview

V. V. Grubnik, V. V. Ilyashenko, O. L. Kovalchuk, S. O. Usenok, Vikt. V. Grubnyk

V. M. Braslavets, K. I. Pavlov, Т. V. Bondarenko, K. S. Ryazantseva

Log InPublisher


Services


Partners


Advertisers


Subscribe
© VIT-A-POL