| English
usaid banner

Subscribe

 

Dear readers!

 

The subscription is arranged through the Publisher.

VIT-A-POL
8A M. Kotsyubynskoho str., Kyiv, Ukraine 01030
Tel: +38 044-4653083
E-mail: vitapol.subscribe@gmail.com

Current Issue Highlights

4(64) // 2017

Cover preview

V. V. Grubnik, V. V. Ilyashenko, O. L. Kovalchuk, S. O. Usenok, Vikt. V. Grubnyk

V. M. Braslavets, K. I. Pavlov, . V. Bondarenko, K. S. Ryazantseva

Log InPublisher


Services


Partners


Advertisers


Subscribe
© VIT-A-POL